ZWROTY I REKLAMACJE

W sklepie Elizabethhome.pl dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie dostępne produkty spełniały Państwa oczekiwania – były wysokiej jakości, wolne od wad. Niemniej jednak, każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego Elizabethhome.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo od odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie do 14 dni od daty odebrania przesyłki. Sklep Elizabethhome.pl odpowiada także, w ramach rękojmi w razie dostarczenia Towaru posiadającego wady fizyczne lub prawne na podstawie art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

ZWROTY

Jak zwrócić zamówiony towar:

 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać wysłane na adres korespondencyjny: ul.Świętojańska 110 /112, 81-388 Gdynia, lub mailowy: elizabeth@elizabethhome.pl
 • Każdy towar może zostać zwrócony w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki
 • Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (dokument dostępny jako załącznik regulaminu sklepu online) należy wysłać wraz z zakupionym towarem na adres: ul. Świętojańska 110/112, 81-388 Gdynia, z dopiskiem: zwrot zamówienia online.
 • Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu

Szczegółowe informacje odnośnie prawa do zwrotu dostępne są w regulaminie sklepu internetowego Elizabethhome.pl, paragraf § 6, Odstąpienie od Umowy.

REKLAMACJE

Jak zareklamować zamówiony towar:

 • W celu złożenia reklamacji, należy wypełnić formularz reklamacyjny stanowiący załącznik nr 2 do regulaminu sklepu internetowego Elizabethhome.pl
 • Zgłoszenie reklamacji może odbyć się poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego i dostarczenie go wraz z reklamowanym Towarem i dopiskiem ?Reklamacja Zamówienia? na adres: ul. Świętojańska 110/112, 81-388 Gdynia
 • Zwracany Towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu oraz powinien zostać do niego dołączony dowód zakupu (np. paragon, faktura VAT, wyciąg z rachunku bankowego konta Klienta potwierdzający dokonanie zakupu reklamowanego Towaru).
 • Elizabeth Home rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od ich otrzymania. Nieustosunkowanie się przez Elizabeth Home do złożonej reklamacji w w/w terminie jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.
 • W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Elizabeth Home poinformuje o Państwa tym fakcie oraz odeśle Towar Klientowi wraz z pisemnym uzasadnieniem odmownej decyzji co do reklamacji.
 • Jeżeli Towar ma wady, przysługują Państwu następujące uprawnienia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego: a) złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo b) żądanie wymiany Towary na wolny od wad albo usunięcia wady
 • Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi w zakresie odstąpienia od Umowy albo żądania wymiany Towaru na wolny od wad, zobowiązany jest dostarczyć Towar na koszt Sprzedawcy na adres: ul .Świętojańska 110 /112, 81-388 Gdynia.
 • WAŻNE! Przy odbiorze przesyłki, po podpisaniu listu przewozowego, prosimy otworzyć paczkę, a następnie bardzo dokładnie sprawdzić, czy zamówiony Towar nie posiada żadnych uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych w transporcie, należy odmówić przyjęcia paczki oraz spisać z kurierem protokół szkody. O zaistniałym problemie prosimy poinformować obsługę sklepu mailowo (elizabeth@elizabethhome.pl) lub telefonicznie (663 055 235).

Szczegółowe informacje odnośnie postępowania reklamacyjnego dostępne są w regulaminie sklepu internetowego Elizabethhome.pl, paragraf § 7, Postępowanie reklamacyjne.