INFORMACJE O RODO

Szanowny Użytkowniku,

Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako ?RODO?).

W związku z tym, jesteśmy zobowiązani do udzielenia podstawowych informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych po dniu 25 maja 2018 r.:

  • Przetwarzane dane osobowe są gromadzone podczas korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym przeglądania stron internetowych oraz serwisów należących do grupy naszych spółek powiązanych kapitałowo lub osobowo,
  • Dane osobowe zapisujemy poprzez pliki cookies, które są zainstalowane na stronach internetowych naszych spółek,
  • Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy, wykonania ciążących obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz, statystyk oraz wsparcia działu obsługi,
  • Podstawę prawną do przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi konieczność wykonania umowy, a w pozostałych przypadkach wyrażona przez Ciebie zgoda bądź nasz prawnie usprawiedliwiony interes,
  • Administratorem Twoich danych osobowych jest Elizabeth Home Elżbieta Korzeniowska z siedzibą przy ul.Świętojańskiej 110/112, 81-388 Gdynia, posiadająca nr NIP: 9241792013, REGON: 020868740, natomiast współadministratorami danych osobowych są podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Administratorem,
  • Jakiekolwiek uwagi, wnioski lub zastrzeżenia możesz kierować do Administratora. Jednocześnie, jesteś uprawniony do wykonywania swoich praw względem każdego ze współadministratorów,
  • W celu dopasowania naszej oferty do Twoich indywidualnych potrzeb, współpracujemy z partnerami zewnętrznymi, którzy nie wchodzą w skład grupy naszych spółek. W każdym przypadku powierzenie Twoich danych odbywa się zgodnie w przepisami RODO, na podstawie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Udostępnienie danych osobowych jest Twoją dobrowolną decyzją, jednak brak Twojej zgody na przetwarzanie uniemożliwi skorzystanie z oferty Elizabeth Home bądź podmiotów powiązanych kapitałowo lub osobowo,
  • W każdym momencie masz prawo do żądania dostępu do treści Twoich danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania oraz przeniesienia, a na podstawie odrębnych przepisów i w granicach przez nie przewidzianych także do ich usunięcia (?prawo do bycia zapomnianym?), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • W każdym momencie masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Oświadczenie o wycofaniu możesz złożyć w formie, w jakiej została udzielona zgoda,
  • W przypadku nieskorzystania z oferty Elizabethhome.pl bądź spółek powiązanych kapitałowo lub osobowo, Twoje dane zostaną usunięte po odwołaniu przez Ciebie zgody albo gdy staną się niepotrzebne do celów, do których zostały zgromadzone. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie i terminie wynikającym z przepisów.